Aktualności

Zanieczyszczenie rzek
22.09.2020

Informacja z dnia 22.09.2020 r. o działaniach WIOŚ w Warszawie w związku z awarią rurociągów technologicznych MPWiK i awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Wisły

1. Informacja o ilości ścieków odprowadzonych do rzeki Wisły od momentu wystąpienia awarii:

 • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły od godz. 10:23 w dniu 29.08.2020 r.  do godz. 9:00 w dniu 21.09.2020 r. wynosi: 079 022 m3;
 • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w ostatniej dobie od godz. 0:00 w dniu 21.09.2020 r. do godz. 0:00 w dniu 22.09.2020 r. wynosi: 14 m3 (przepływ na godz. 9:00 w dniu 22.09.2020 r. wynosił – 0,0 m3/s,  w dobie 21/22.09.2020 r. max. przepływ 1,7 m3/s, min. przepływ 0,4 m3/s);
 • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w dniu dzisiejszym (22.09.2020 r.) od godz. 0:00 do godz. 9:00 wynosi: 20 350 m3.

MPWiK w m. st. Warszawie prowadzi dalsze prace związane z wykonywaniem tymczasowego przesyłu przez most pontonowy. Aktualnie prowadzone jest sprawdzanie, uruchamianie oraz parametryzacja obydwu zespołów pompowych.

W trakcie prowadzonego rozruchu ścieki są pompowane do oczyszczalni ,,Czajka”, a część wpływa kolektorem na wysokości ul. Farysa do rzeki Wisły.

 

2. Informacja o wstępnych wynikach badań terenowych:

 

          ścieki nieoczyszczone – kolektor  na wysokości  ul. Farysa

 • pH 7,6
 • temperatura 19,2 ° C

 

           woda – powyżej wylotu (most Łazienkowski)

 • pH 7,6
 • temperatura 17,4° C
 • przewodność 886 µS/cm
 • tlen rozpuszczony 10,3 mg/l

 

           woda – poniżej wylotu (500 m)

 • pH 8,4
 • temperatura 17,4 ° C
 • przewodność 876 µS/cm
 • tlen rozpuszczony 10,5 mg/l

 

3. Informacja o działaniach podjętych przez WIOŚ:

 • inspektorzy WIOŚ w Warszawie w godzinach porannych przeprowadzili oględziny w miejscu awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły na wysokości ul. Farysa – na wodach rzeki Wisły nie stwierdzono śladów substancji ropopochodnych ani zanieczyszczeń stałych; potwierdzono, że ścieki nadal są ozonowane oraz podczyszczane mechanicznie oraz że miejsce awaryjnego zrzutu ścieków otoczone jest sorpcyjną zaporą olejową;
 • pobrano próbki ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych bezpośrednio do Wisły z wylotu przy ul. Farysa oraz próbki wody z rzeki Wisły i Narwi.

Opcje strony

do góry