Aktualności

Śmieci
22.09.2020

Kontrola drogowa pojazdów przewożących odpady w miejscowości Mszczonów (pow. żyrardowski).

W dniu 15 września 2020 roku pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu przeprowadzili działania, których celem była kontrola drogowa pojazdów przewożących odpady w zakresie sposobu transportu, oznakowania pojazdów oraz posiadania wymaganej dokumentacji.

Kontrolę przeprowadzono przy  udziale inspektorów  Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Radomiu na drodze krajowej nr 50 w miejscowości Mszczonów (pow. żyrardowski).

Dokonano kontroli 6 pojazdów, w tym 3 oznakowanych jako przewożących odpady. Inspektorzy podczas czynności realizowanych wobec kontrolowanych pojazdów nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie wymagań dla przewożenia odpadów zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. 

Kolejne akcje tego rodzaju będą prowadzone cyklicznie na drogach województwa mazowieckiego.

Opcje strony

do góry