Aktualności

Zanieczyszczenie rzek
21.09.2020

Informacja z dnia 21.09.2020 r. o działaniach WIOŚ w Warszawie w związku z awarią rurociągów technologicznych MPWiK i awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Wisły

1. Informacja o ilości ścieków odprowadzonych do rzeki Wisły od momentu wystąpienia awarii:

w dniu 19.09.2020

 • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły od godz. 10:23 w dniu 29.08.2020 r.  do godz. 7:10 w dniu 19.09.2020 r. wynosi: 4 963 869 m3;
 • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w ostatniej dobie od godz. 0:00 w dniu 18.09.2020 r. do godz. 0:00 w dniu 19.09.2020 r. wynosi: 186 086 m3; (przepływ na godz. 7:00 w dniu 19.09.2020 r. wynosił – 0,9 m3/s,  w dobie 18/19.09.2020 r. max. przepływ 1,6 m3/s, min. przepływ 1,6 m3/s),
 • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w dniu dzisiejszym (19.09.2020 r.) od godz. 0:00 do godz. 7:10 wynosi: 30 525 m3.

MPWiK S.A. w m. st. Warszawie prowadzi prace związane z wykonywaniem tymczasowego przesyłu przez most pontonowy. Kontynuowane są próby rozruchowe. Prowadzona jest weryfikacja stabilności i szczelności działania rurociągu oraz systemu pompowego. W trakcie prowadzonego rozruchu ścieki są pompowane do oczyszczalni ,,Czajka”, a część wpływa kolektorem na wysokości ul. Farysa do rzeki Wisły.

w dniu 20.09.2020

 • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły od godz. 10:23 w dniu 29.08.2020 r.  do godz. 8:10 w dniu 20.09.2020 r. wynosi: 5 058654 m3;
 • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w ostatniej dobie od godz. 0:00 w dniu 19.09.2020 r. do godz. 0:00 w dniu 20.09.2020 r. wynosi: 109 356 m3; (przepływ na godz. 8:10 w dniu 20.09.2020 r. wynosił – 0,0 m3/s,  w dobie 19/20.09.2020 r. max. przepływ 2,4 m3/s, min. przepływ 0,3 m3/s),
 • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w dniu dzisiejszym (20.09.2020 r.) od godz. 0:00 do godz. 8:10 wynosi: 15 954 m3.

MPWiK S.A. w m. st. Warszawie prowadzi dalsze prace związane z wykonywaniem tymczasowego przesyłu przez most pontonowy. Aktualnie prowadzone jest sprawdzanie, uruchamianie oraz parametryzacja obydwu zespołów pompowych. W trakcie prowadzonego rozruchu ścieki są pompowane do oczyszczalni ,,Czajka”, a część wpływa kolektorem na wysokości ul. Farysa do rzeki Wisły.

w dniu 21.09.2020

 • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły od godz. 10:23 w dniu 29.08.2020 r.  do godz. 9:05 w dniu 21.09.2020 r. wynosi: 058 672 m3;
 • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w ostatniej dobie od godz. 0:00 w dniu 20.09.2020 r. do godz. 0:00 w dniu 21.09.2020 r. wynosi: 15 958 m3 (przepływ na godz. 9:05 w dniu 21.09.2020 r. wynosił – 0,0 m3/s,  w dobie 20/21.09.2020 r. max. przepływ 3,5 m3/s, min. przepływ 1,0 m3/s);
 • ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do rzeki Wisły w dniu dzisiejszym (21.09.2020 r.) od godz. 0:00 do godz. 9:05 wynosi: 14 m3.

MPWiK S.A. w m. st. Warszawie prowadzi dalsze prace związane z wykonywaniem tymczasowego przesyłu przez most pontonowy. Aktualnie prowadzone jest sprawdzanie, uruchamianie oraz parametryzacja obydwu zespołów pompowych. W trakcie prowadzonego rozruchu ścieki są pompowane do oczyszczalni ,,Czajka”, a część wpływa kolektorem na wysokości ul. Farysa do rzeki Wisły.

Ilości ścieków odprowadzone tymczasowym rurociągiem awaryjnym z lewego brzegu rzeki Wisły do oczyszczalni ,,Czajka” w dniach:

 • 18.09.2020 r.  - 21 258 m3;
 • 19.09.2020 r. - 98 427 m3;
 • 20.09.2020 r. - 171 333 m3;
 • 21.09.2020 r. (od godz. 0:00 do godz. 9:00) - 57 859 m3.

2. Informacja o działaniach podjętych przez WIOŚ:

 • inspektorzy WIOŚ w Warszawie przeprowadzili oględziny w miejscu awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły na wysokości ul. Farysa – na wodach rzeki Wisły nie stwierdzono śladów substancji ropopochodnych ani zanieczyszczeń stałych; potwierdzono, że ścieki nadal są ozonowane oraz podczyszczane mechanicznie oraz że miejsce awaryjnego zrzutu ścieków otoczone jest sorpcyjną zaporą olejową.

Opcje strony

do góry